Sultan Galiyev
 
Çok acı çekmiş olan Türk halkının, emperyalist düşmanları için bile, artık bu ülkede neler olduğu apaçıktır;
sağlıklı bir MİLLİ DİRİLİŞ sürecidir.
Daha önceden buna inanmış yada bundan kuşku duymuş olanlar, bunu derinlerde hissediyorlar.
Türk işçi ve köylülerinin ve ilerici Türk aydınlarının Türkiye'nin milli diriliş çalışmasına adanmış süngüleri, kime gerekiyorsa gerçekçi düşünmeyi öğretti.
 
Batı Avrupa emperyalistlerinin doğuya giden yolu kendilerine açmak için güney Türkleri olan Osmanlıları yenmesi gerekiyordu.
Emperyalistlerin doğuya ilerlemesinden önce Asya ve Avrupa'da konumlarının gerçek sahibi olabilmek için Osmanlı savaşçılarının cesetleri üzerinden geçmesi gerekiyordu.
Emperyalistlerin Türkleri Balkanlar'dan, Mısır'dan, Arabistan'dan, Mezopotamya'dan çıkarmak için yüzlerce yıl süren savaşlar yapması gerekti.
Emperyalistler Türkiye'nin gövdesinden parçalar kopartmayı başardılar.
Ama Türkiye'yi parçalamayı başaramadılar.
O yaşadı ve yaşayacak,
eskiden onun olan, ondan emperyalizm zoruyla koparılan parçalarına, yakın Doğu Asya'nın geri kalanına da yaşam verecek.


Milli Diriliş'e inanıyor musunuz?